Αποσκλήρυνση σε Goodys

Αποσκλήρυνση σε Goodys

aposklhrush-se-goodys

Περιγραφή έργου:

Έγινε εγκατάσταση Μονού Χρονικού Αποσκληρυντή Νερού, με ικανότητα παραγωγής 10 m3 μαλακού νερού 0-10 F (Γαλλικοί Βαθμοί) ανά αναγέννηση. Ο αποσκληρυντής θα εκτελεί τις απαραίτητες αναγεννήσεις μέσω controller.

Χρησιμοποιήθηκε βαλβίδα ελέγχου της εταιρίας AUTOTROL-PENTAIR τύπος 255/740. Ως αποτέλεσμα της αποσκλήρυνσης για την επιχείρηση είναι η αφαίρεση των αλάτων ασβεστίου & μαγνησίου (σκληρότητα) από το νερό. Η υψηλή σκληρότητα του νερού, πέραν της κακής ποιότητας που προσδίδει στο νερό σας, δημιουργεί αφ΄ενός καθαλατώσεις στο δίκτυο και αφ΄ετέρου προβλήματα σε συσκευές θέρμανσης και ψύξης.

Τοποθεσία:

Καρδίτσα

Ημερομηνία:

2009

espa
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!