Αυτόματη χλωρίωση – φίλτρανση βιομηχανίας τροφίμων

Αυτόματη χλωρίωση – φίλτρανση βιομηχανίας τροφίμων

automath-xlwriwsh

Περιγραφή έργου:

Για την απολύμανση του νερού εγκαταστάθηκε ένα αυτόματο σύστημα μέτρησης του ελεύθερου χλωρίου και δοσομέτρησης υποχλωριώδες νατρίου μέσω δοσομετρικής αντλίας όποτε χρειάζεται.

Για την φίλτρανση του νερού της γεώτρησης από χώματα και αιωρούμενα σωματίδια έγινε η εγκατάσταση ενός σακκόφιλτρου 50 micron και δυο ανοξείδωτων φίλτρων πολλυφυσιγγίων. Το σακκοφιλτρο τοποθετηθήκε στην γραμμή πλήρωσης του νερού της γεώτρησης προς στην δεξαμενή αποθήκευσης. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η δεξαμενή αποθήκευσης καθαρή από χώματα και αιωρούμενα σωματίδια.

Τέλος για την τελική φίλτρανση του νερού έγινε η τοποθέτηση 2 ανοξείδωτων φίλτρων με ανταλλακτικές φύσιγγες 5 μm στην έξοδο των πιεστικών τροφοδοσίας του νερού στις καταναλώσεις.

Τοποθεσία:

Λάρισα

Έτος

2016

espa
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!