Επεξεργασία νερού σε αστυνομική διεύθυνση

Επεξεργασία νερού σε αστυνομική διεύθυνση

epeksergasia-nerou-astunomia-2

Περιγραφή έργου:

Έγινε εγκατάσταση Δίδυμου Αποσκληρυντή Νερού, με ικανότητα παραγωγής για την πλήρωση του ψυκτικού συστήματος των εγκαταστάσεων. Επιπλέον καθώς το νερό αποθηκεύεται σε μεγάλη δεξαμενή αποθήκευσης, δημιουργήθηκε σύστημα ανακυκλοφορίας με φίλτρανση και απολύμανση του νερού, καθώς αυτό θα πήγαινε σε χώρος εργασίας-καταναλώσεις.

Ο όλος εξοπλισμός έδινε εντολές σε BMS σύστημα για τον έλεγχό του και την λειτουργία του. Χρησιμοποιήθηκε βαλβίδα ελέγχου της εταιρίας AUTOTROL-PENTAIR τύπος 255/764.

Τοποθεσία:

Βόλος

Έτος

2014

espa
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!