Σύστημα αποσκλήρυνσης σε βιομηχανία ζαχαροπλαστικής

Σύστημα αποσκλήρυνσης σε βιομηχανία ζαχαροπλαστικής

mws-susthma-aposklhrunshs-3

Περιγραφή έργου:

Ο σχεδιασμός του εγκατεστημένου εξοπλισμού έγινε τόσο βάσει των αναγκών της επιχείρησης όσο και της πολυετούς εμπειρίας μας στον τομέα επεξεργασίας νερού. Ο πελάτης είναι Βιομηχανία ζαχαροπλαστικής στη Χαλκιδική, μια περιοχή πολύ ταλαιπωρημένη στην ποιότητα νερού. Έτσι επιλέχθηκε να τοποθετηθεί δίδυμο ογκομετρικό συστήμα αποσκλήρυνσης που αποσκληρυμένο νερό 24 ώρες το 24ωρο.

Το συγκεκριμένο σύστημα αποσκλήρυνσης είναι εναλλάξιμης λειτουργίας. Το αποσκληρυμένο νερό βοηθά στις συσκευές ενός ζαχαροπλαστείου (πλυντήρια, παγωτομηχανές, φούρνοι ζεστά νερά κ.τ.λ.) να μην επικάθονται ασβεστούχα και μαγνησιούχα άλατα σε αντιστάσεις, σερμπαντίνες σωληνώσεις κ.τ.λ. με αποτέλεσμα οι συσκευές να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αραιά διαστήματα των service.

Τοποθεσία:

Χαλκιδική

Έτος

2016

espa
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!