Σύστημα αποσκλήρυνσης σε ζαχαροπλαστείο

Σύστημα αποσκλήρυνσης σε ζαχαροπλαστείο

mws-susthma-aposklhrunshs

Περιγραφή έργου:

Εγκατάσταση αυτομάτου αποσκληρυντη νερού αναγεννώμενο σε ογκομετρική βάση συνεχούς λειτουργίας με δυνατότητα extra χειροκίνητων αναγεννήσεων. Ποσότητα αποσκληρυμενου νερού 3000LT/H. Το αποσκληρυμένο νερό βοηθά στις συσκευές ενός ζαχαροπλαστείου (πλυντήρια, παγωτομηχανές, φούρνοι ζεστά νερά κ.τ.λ.) να μην επικάθονται ασβεστούχα και μαγνησιούχα άλατα σε αντιστάσεις, σερμπαντίνες σωληνώσεις κ.τ.λ. με αποτέλεσμα οι συσκευές να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αραιά διαστήματα των service.

Τοποθεσία:

Αθήνα

'Ετος:

2018

espa
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!