Αντίστροφη όσμωση / Αφαλάτωση

Αντίστροφη όσμωση

Η επεξεργασία νερού με συστήματα αντίστροφης όσμωσης έχει γίνει πλέον ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα στον τομέα της βιομηχανίας. Τα πλήρη συστήματα αντίστροφης όσμωσης της MWS καλύπτουν τις απαιτήσεις των κανονισμών στη βιομηχανία παράγοντας υψηλής ποιότητας νερό απαλλαγμένο από άλατα, βαρέα μέταλλα, βακτήρια, και μεταλλικά τοξικά κατάλοιπα από υφάλμυρο ακόμα και θαλασσινό νερό.

Αφαλάτωση

Η κύρια λειτουργία της διαδικασίας αφαλάτωσης είναι η απομάκρυνση των διαλελυμένων στερεών που περιέχονται στο θαλασσινό νερό. Τα διαλυμένα στερεά είναι μικρά σωματίδια που περιβάλλουν εντελώς τα μόρια του νερού και έχουν κάποιο ηλεκτρικό φορτίο. Εάν το φορτίο είναι αρνητικό, ονομάζονται ανιόντα, ενώ εάν το φορτίο είναι θετικό ονομάζονται κατιόντα. Χωρίς την παρουσία νερού σχηματίζουν ενώσεις που ονομάζονται άλατα.

Εξοπλισμός


Controllers PLC

Antiscaling System

Pretreatment Ro

Ρυθμιστές Πίεσης

Μανόμετρα

Ροόμετρα

Ροόμετρα INLINE

Ροόμετρα Πλάτης

Ηλεκτροβάνες

Αντλίες

Ρυθμιστές Ροής

Ρυθμιστές Ροής

Μεμβρανοθήκες

Μεμβρανοθήκες INOX

Μεμβράνες

Πληρωτικά Υλικά

Αντικαθαλωτικό Μεμβρανών

Έτοιμα συστήματα

Εφαρμογές

Η MWS έχει κατασκευάσει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων αντίστροφης όσμωσης από το 2006. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για βιομηχανικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών μελετών, σχεδιασμό του συστήματος, παραγωγή, εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση. Ολοκληρώσαμε πάνω από 300 project υψηλής τεχνολογίας βιομηχανικών έργων. Τα συστήματα MWS RO παρέχουν υψηλής ποιότητας νερό για ενεργειακές, χημικές, φαρμακευτικές, γεωργικές και πολλές άλλες βιομηχανίες.

espa
back_to_top
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!