Απολύμανση / Υπεριώδης ακτινοβολία UV / Χλωρίωση

Απολύμανση

Η απολύμανση του νερού γίνεται για την εξόντωση των μικροοργανισμών, των ολικών κολοβακτηριοειδών και κολοβακτηριδίων κοπράνων που βρίσκονται και αναπτύσσονται στο νερό.

Η ύπαρξη κολοβακτηριοειδών είναι δείκτης μόλυνσης ή ρύπανσης, δηλαδή είναι δείκτης πιθανής παρουσίας παθογόνων βακτηρίων και ιών στο πόσιμο νερό. Πιθανή αιτία ρύπανσης, μόλυνσης του νερού με τους παραπάνω μικροοργανισμούς οφείλεται σε μολύνσεις από λύματα, ή γειτονικά υπάρχοντα ποιμνιοστάσια και βουστάσια.

Ενέργειες για την αποκατάσταση της μόλυνσης είναι η απολύμανση με χλώριο ή όζον, καθώς και με την μέθοδο της υπεριώδης ακτινοβολίας (UV). Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χρόνο επαφής του απολυμαντικού μέσου.

Χλωρίωση

Η χλωρίωση είναι η πιο παλιά μέθοδος απολύμανσης του νερού, και εφαρμόζεται από τις εταιρείες ύδρευσης στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Για την χλωρίωση χρησιμοποιείται κυρίως υγρό χλώριο εμπορίου ( υποχλωριώδες νάτριο13-14%). Το χλώριο του εμπορίου είναι υγρό και η προσθήκη του στο νερό προς απολύμανση γίνεται εύκολα, συνήθως αυτόματα.

Χαρακτηριστικά


Διαφραγματικές Αντλίες Σειράς ME1

Διαφραγματική Αντλία Αναλογική Σειράς ΜΕ1-ΜΑ-PVDF

Μετρητές Νερού

Περισταλτικές Αντλίες με Μέτρηση-Ρύθμιση Παραμέτρων PH,CHLOR

Περισταλτικές Αντλίες Σειράς MP2

Ροόμετρα

Yπεριώδης ακτινοβολία

Οι συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού σκοτώνοντας όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που βρίσκονται στο νερό. Αποτελεσματική καταστροφή βλαβερών οργανισμών. Δεν εισάγονται κατάλοιπα ή επικίνδυνα χημικά παραπροϊόντα στο νερό. Η χρήση του UV, δεν αλλοιώνει την γεύση και την ποιότητα του νερού και δεν επηρεάζει την διαύγειά του.

Εξοπλισμός απολύμανσης του νερού με υπεριώδης ακτινοβολία, χρησιμοποιώντας χαμηλής τάσης λάμπα.

Δεν χρησιμοποιούνται χημικά.

Χαρακτηριστικά


Lampara UV34

UV0308 Multi Lampara

UV Electrical Panel

Lampara UV OSRAM

Οζονισμός

Η απολύμανση με όζον, είναι μια διαδικασία επεξεργασίας νερού που χρησιμοποιείται για την καταστροφή των μικροοργανισμών μέσω της χρήσης των αερίων του όζοντος. Τα αέρια του όζοντος παράγονται με υποβολή μορίων του οξυγόνου σε ένα υψηλό ηλεκτρικό φορτίο για την απολύμανση του νερού.

espa
back_to_top
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!