Επεξεργασία νερού σε βιομηχανία τροφίμων

Επεξεργασία νερού σε βιομηχανία τροφίμων

epeksergasia-nerou-larisa

Περιγραφή έργου:

Σε ένα νέο εργοστάσιο βιομηχανίας τροφίμων μας ζητήθηκε να διαχειριστούμε με τον κατάλληλο εξοπλισμό ποιότητα του νερού. Έτσι έπειτα από τις αναλύσεις νερού και καταγραφή των απαιτήσεων , εγκαταστάθηκε ένα αυτόματο σύστημα μέτρησης του ελεύθερου χλωρίου και δοσομέτρησης υποχλωριώδες νατρίου μέσω δοσομετρικής αντλία, για την απολύμανση του νερού.

Για την φίλτρανση του νερού της γεώτρησης από χώματα και αιωρούμενα σωματίδια έγινε η εγκατάσταση ενός σακκόφιλτρου 50 micron και δυο ανοξείδωτων φίλτρων πολλυφυσιγγίων. Το σακκόφιλτρο τοποθετήθηκε στην γραμμή πλήρωσης του νερού της γεώτρησης προς στην ανοξείδωτη δεξαμενή αποθήκευσης. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η δεξαμενή αποθήκευσης καθαρή από χώματα και αιωρούμενα σωματίδια.

Για την τελική φίλτρανση του νερού έγινε η τοποθέτηση 2 ανοξείδωτων φίλτρων πολυφυσσιγγίων με φύσιγγες 5 μm στην έξοδο των πιεστικών τροφοδοσίας του νερού στις καταναλώσεις. Τέλος τοποθετήθηκε δίδυμο σύστημα αποσκλήρυνσης στην τροφοδοσία του ατμολέβητα για την αποφυγή των επικαθίσεων των αλάτων.

Τοποθεσία:

Λάρισα

Έτος

2016

espa
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!