Επεξεργασία νερού σε βαφείο αλουμινοκατασκευών

Επεξεργασία νερού σε βαφείο αλουμινοκατασκευών

vafeio-alouminokataskeuwn

Περιγραφή έργου:

Στη συγκεκριμένη βιομηχανία η σκληρότητα και η αγωγιμότητα του νερού ήταν αυξημένη με αποτέλεσμα την ακαταλληλότητα χρήσης νερού για το ξέπλυμα των αλουμινίων μετά την απολάδωση και την χρωμάτωσή τους.

Η μονάδα επεξεργασίας νερού περιλαμβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας: Φίλτρανση με φίλτρα κατακράτησης θολότητας (αμμόφιλτρα), Δίδυμο αυτόματο σύστημα αποσκλήρυνσης, Φίλτρανση με φίλτρο ενεργού άνθρακα Σύστημα δοσομέτρησης αντικαθαλωτικού 1η Αντίστροφη όσμωση Δεξαμενή αποθήκευσης 2η Αντίστροφη όσμωση. Τέλος το νερό με αυτόματο πιεστικό συγκρότημα διοχετεύεται στα μπάνια πλύσεων.

Τοποθεσία:

Θεσσαλονίκη

Έτος:

2007

espa
error:
Πατήστε για να ακούσετε το επιλεγμένο κείμενο!